2004 / Obytný súbor Plan E

Bratislava

Obytný súbor na Hraničnej ulici v Bratislave - Vyzvaná súťaž 2004

architektúra
interiér
urbanizmus
scénografia
Projekty
súťaže
súťaže