Obchodno-administratívne centrum v Bratislave - Petržalke
- Štúdia 2005

architektúra
interiér
urbanizmus
scénografia
Projekty
súťaže
súťaže