2004 / Vstupná hala Unibanka

Bratislava

Interiér vstupnej lobby centrály Unibanky v Bratislave
- Štúdia 2004

architektúra
interiér
urbanizmus
scénografia
Projekty
súťaže
súťaže