2006 / Slovak Telekom centrála

Bratislava

Vstavba cca 10.000 m2 interiéru do novopostaveného objektu CBC I. a CBC II. v Bratislave určené pre sústredenie všetkých pracovníkov Slovak Telekomu do jedného objektu
- Realizácia 2007

architektúra
interiér
urbanizmus
scénografia
Projekty
súťaže
súťaže