Adaptácia suterénnych priestorov OD Dunaj na zábavné centrum
- Štúdia 2001

architektúra
interiér
urbanizmus
scénografia
Projekty
súťaže
súťaže