2004 - 2012 / Vila H

Devín

Rodinný dom vo viniciach s výhľadom na hrad Devín
- Realizácia 2012

architektúra
interiér
urbanizmus
scénografia
Projekty
súťaže
súťaže