2008 / Tehelné Pole

Bratislava

Dostavba existujúcej štruktúry zimného štadióna a kúpaliska Tehelné pole na polyfunkčný komplex s dominanciou športu na Trnavskej ceste v Bratislave
- Štúdia 2008

architektúra
interiér
urbanizmus
scénografia
Projekty
súťaže
súťaže