2007 / Obytná veža Štrkovec

Bratislava

Bytový dom s polyfunkčným parterom na Sabinovej ulici pri Štrkoveckom jazere v Bratislave
- Verejná súťaž 2007 - 2. miesto

architektúra
interiér
urbanizmus
scénografia
Projekty
súťaže
súťaže