2003 / Unibanka

Bratislava

Rekonštrukcia a dostavba budovy centrály Unibanky na Vajnorskej ulici v Bratislave
- Vyzvaná súťaž 2003 - 1. miesto

architektúra
interiér
urbanizmus
scénografia
Projekty
súťaže
súťaže