2003 / Rekonštrukcia SNG

Bratislava

Rekonštrukcia Slovenskej národnej galérie na Rázusovom nábreží v Bratislave
- Verejná súťaž 2003

architektúra
interiér
urbanizmus
scénografia
Projekty
súťaže
súťaže