2006 / Osobný prístav Wien

Viedeň, Rakúsko

Osobný prístav vo Viedni pre pravidelné spojenie s Bratislavou
- Medzinárodná vyzvaná súťaž 2006 - 3.miesto

architektúra
interiér
urbanizmus
scénografia
Projekty
súťaže
súťaže