Kongresové centrum s hotelom a golfovým ihriskom v Rajci
- Vyzvaná súťaž 2006 - 1.miesto

architektúra
interiér
urbanizmus
scénografia
Projekty
súťaže
súťaže