2005-2006 / Skyboxy a Skylounge

Bratislava

Vstavba VIP lóží do historickej budovy zimného štadióna O. Nepelu v Bratislave
- Realizácia I.etapa 2005 | Realizácia II.etapa 2006

- Cena ARCH 2006
- Nominácia na cenu D. Jurkoviča

architektúra
interiér
urbanizmus
scénografia
Projekty
súťaže
súťaže