2005 / River Park

Bratislava

Polyfunkčný komplex River Park - blok 1, na nábreží armádneho generála Ludvíka Svobodu v Bratislave | Spolupráca s autorom urbanistického konceptu Erick van Egeraat-om
- Štúdia 2005 | Stavebné povolenie 2006

architektúra
interiér
urbanizmus
scénografia
Projekty
súťaže
súťaže