2011 / Mamut prestavba

Bratislava

Prestavba areálu Mamut na Cintorínskej ulici v Bratislave na polyfunkčný obytný komplex
- Štúdia 2011

architektúra
interiér
urbanizmus
scénografia
Projekty
súťaže
súťaže