2003 / 3D kino IMAX

Bratislava

3D kino Orange IMAX ako súčasť Shoppingparku Avion v Bratislave

architektúra
interiér
urbanizmus
scénografia
Projekty
súťaže
súťaže