2006 / BK Centrum

Bratislava

Logistické centrum v priemyselnej zóne Bratislava-Trnávka
- Realizácia 2006

architektúra
interiér
urbanizmus
scénografia
Projekty
súťaže
súťaže