2001 / Ambasáda SR Washington

Washington, USA

Ambasáda SR vo Washingtone ako výsledok spolupráce s architektmi M. Bogárom, P. Lizoňom, Ľ. Urbanom a Ľ. Králikom
- Realizácia 2001

architektúra
interiér
urbanizmus
scénografia
Projekty
súťaže
súťaže