2006 / Airport Hotel

Bratislava

Airport hotel na Ivánskej ceste v Bratislave v susedstve s areálom letiska M. R. Štefánika
- Štúdia 2006

architektúra
interiér
urbanizmus
scénografia
Projekty
súťaže
súťaže