2005 / TKB Nitra

Nitra

Rekonštrukcia administratívnej budovy Slovenských telekomunikácií v Nitre
- Štúdia 2005

architektúra
interiér
urbanizmus
scénografia
Projekty
súťaže
súťaže