2006 / OAC Žilina

Žilina

Obchodno-administratívne centrum s dvoma obytnými objektmi Žilina - Solinky
- Územné rozhodnutie 2007

architektúra
interiér
urbanizmus
scénografia
Projekty
súťaže
súťaže